Soutěž – UNET Blogger 2016

0
14407
Soutěž UNET

ZÚČASTNI SE I TY, nebo alespoň SDÍLEJ

SOUTĚŽ UNET BLOGGER 2016. HRAJE SE O 10″ TABLET A TRIČKA ZE SPECIÁLNÍ EDICE UNET!

Buď akční a začni 3. čtvrtletí trochu jinak!

(Soutěž probíhá od 1. 6. 2016 do 30. 8. 2016).

Co je potřeba?
Vytvoř a zašli nám Tvůj příspěvek na téma: “ INTERNET „.

Podoba příspěvku:

 1. Text – povídka, příběh, bajka, pohádka, historka, fejeton, vtip, …
 2. Rýmovačka – básnička, písnička, říkadlo, rozpočítadlo, slogan, pokřik, …
 3. Video – fantazii se meze nekladou

Tvůrčí šestero:

 1. V příspěvku nezmíníš konkrétního poskytovatele internetu.
 2. Můžeš přiložit autorský obrázek ve formátu .jpg nebo .png (přidává na atraktivitě)!
 3. Drž se rozsahu příspěvku (text: min. ½ strany A4 při klasickém řádkování vel. písma 12; rýmovačka: minimálně 3 sloky o 4 řádcích; video: min. 1 minuta).
 4. Příspěvky zasílej na email: blog@unet.cz v příslušném tvaru (Jméno, příjmení, věk, město). Následný příspěvek bude zveřejněn jako: Pavel , 22 let, Vysoké Mýto.
 5. Nastuduj si podmínky soutěže, viz níže.
 6. Pojisti si výhru sdílením na sociálních sítích, emailem, odkazem. (Čím dříve se Tvůj příspěvek podívá do světa, tím větší šance, že ho zhlédne více lidí.)

A potom ještě:

 • Soutěž není omezena na zákazníky sítě UNET
 • Schválené příspěvky budou zveřejněny primárně v kategorii UNET Blogger 2016.

O co se hraje?

 • Za nejvíce navštěvovaný příspěvek (unikátní návštěvy z ČR) k datu 30. 8. 2016, který bude zveřejněn na blogu UNET, výherce obdrží Tablet 10″ PRESTIGIO MultiPad Wize.Prestigio WIZE 3331 3G
 • Každý autor příspěvku zveřejněného na UNET Blog získává tričko ze speciální edice UNET dle vlastního výběru, včetně zaslání (viz podmínky níže, informace emailem při potvrzení vložení příspěvku).

Organizátor: COMA s.r.o. – provozovatel sítě UNET

Podmínky platné od 1. 6. 2016:

 1. Účastníkem soutěže se stává uživatel, kterému dorazí e-mailové potvrzení o úspěšném vložení soutěžního příspěvku.
 2. Unikátní návštěvník je návštěvník, který navštíví webovou stránku v určitém časovém období. Při opakované návštěvě stejným návštěvníkem se jeho návštěva již nezapočítává. Počet unikátních návštěvníků za období tedy udává, kolik reálných lidí na stránku alespoň jednou přišlo.
 3. Zažádat o vložení příspěvku lze bez přihlášení nebo registrace na web odesláním na email blog@unet.cz.
 4. Příspěvek bude v českém jazyce, smysluplný a bez gramatických chyb.
 5. Příspěvek nebude obsahovat vulgární výrazy (může obsahovat slangové) a nebude jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Všichni, kteří však splnili podmínky pro výhru v soutěži do změny podmínek, danou odměnu obdrží bez ohledu na změnu podmínek.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění daného soutěžního příspěvku do soutěže, či o jeho stažení ze soutěže, a to dle vlastního uvážení. Zaslaný příspěvek bude posouzen a případně zveřejněn do 5 pracovních dnů od obdržení.
 8. Účastí v soutěži každý účastník (za nezletilého zákonný zástupce nezletilého) souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.
 9. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen. Cena bude zaslána na adresu v rámci ČR. Výherce je povinen zaslat adresu doručení (případně výběr výhry) a to maximálně do 10 dní od ukončení soutěže.
 10. Licence: Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že
  1. je autorem příspěvku / videa, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoliv omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je dle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku.
  2. uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle občanského zákoníku a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek nebo jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem, nebo jej zařadit do díla souborného, a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu.
  3. veškeré nároky třetích osob vyplývající z vytvoření a užití příspěvku byly ke dni předání příspěvku uspokojeny,
  4. zveřejněním příspěvku organizátorem a jeho dalším užitím nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.

Porušení kteréhokoli ustanovení těchto podmínek může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny, případně dalším krokům.

Jak se Vám líbí soutěž UNET Blogger 2016?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
4.63/5 (30)

Ohodnoťte to počtem bodů (nejlepší=5)

BEZ KOMENTÁŘE

PŘIDEJTE KOMENTÁŘ